×
Trang chủ Thông tin Thành viên Danh mục đầu tư Tin tức Liên hệ

điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với vietvalleyventures.vn!

Các điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng vietvalleyventures.vn và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ và phần mềm mà chúng tôi cung cấp, trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này)

QUYỀN SỞ HỮU VÀ CHỦ SỞ HỮU

Toàn bộ dữ liệu và nội dung của Website hay SDK, bao gồm những không giới hạn mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, giao diện thiết kế, thông tin khách hàng, thông tin, các nhãn hiệu, logo, hình ảnh đều là Tài sản của Chúng tôi, các đơn vị liên kết của Chúng tôi và/hoặc khách hàng của Chúng tôi (“Chủ sở hữu”). Mọi hành vi được liệt kê sau đây, nếu như chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi, đều được coi là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của Chủ sở hữu: hành vi truy cập trái phép vào hệ thống; hành vi sao chép trái phép Tài sản; hành vi can thiệp, chỉnh sửa Tài sản vì bất kì mục đích nào; hành vi khai thác Tài sản vì mục đích thương mại.

Chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu thực hiện bởi bất kì cá nhân, tổ chức nào mà không cần báo trước. Trong trường hợp hành vi xâm phạm gây ra tổn thất về tài sản, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, Chúng tôi bảo lưu quyền khởi kiện và yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm bồi thường theo quy định của Pháp luật.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của Chúng tôi, bạn phải cam kết rằng mình có đủ năng lực hành vi và không phải là đối tượng bị hạn chế nhận các dịch vụ theo Pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.

Bạn có quyền lựa chọn sử dụng các dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Người sử dụng, chẳng hạn như khởi tạo tài khoản, tích hợp SDK, sử dụng các tiện ích trên Website và các ứng dụng mẫu mà vietvalleyventures.vn cung cấp.

Bạn có quyền tiếp cận các thông tin mà Chúng tôi niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều khoản sử dụng và Quy định bảo mật.

Khi đưa bất kì thông tin nào lên hệ thống vietvalleyventures.vn, bạn đang đồng ý rằng các thông tin đó không ở trạng thái cần bảo mật. Các thông tin này có thể được bên thứ Ba tiếp cận, sao chép, lưu trữ lại.

Bạn chịu trách nhiệm về tính xác thực và tính hợp pháp đối với toàn bộ thông tin do bạn đăng tải lên hệ thống vietvalleyventures.vn. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải biết trước các nội dung bạn đăng tải đã được xác thực hay chưa. Do đó, trong trường hợp được Chúng tôi yêu cầu giải trình khi có nghi ngờ, bạn có nghĩa vụ chứng minh các thông tin bạn đăng tải là phù hợp và chính xác.

Những hành vi bị nghiêm cấm:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng các từ ngữ, hình ảnh trái với truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được Pháp luật quy định;
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài liệu của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
 • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

Những hành vi bị hạn chế:

 • Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới người dùng khác trên hệ thống vietvalleyventures.vn;
 • Sao chép và lưu trữ số lượng lớn thông tin người dùng vì mục đích không công khai;
 • Thực hiện bất cứ những hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hay không cân xứng trên hệ thống vietvalleyventures.vn;
 • Nếu bạn được cấp quyền truy cập hay mật khẩu truy cập vào các vùng giới hạn của hệ thống vietvalleyventures.vn, việc chia sẻ quyền hay mật khẩu này cho bất kì người nào khác sẽ bị hạn chế;

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Quỹ đầu tư mạo hiểm Thung Lũng được thành lập vào năm 2019 bởi các chuyên gia cấp cao hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ tại Thung Lũng Silicon của Mỹ. Hỗ trợ về tài chính, công nghệ cho các Startup còn non trẻ tại Việt Nam. Mục tiêu mong muốn Việt Nam cũng trờ thành một Thung Lũng Silicon đứng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra một môi trường kết nối lành mạnh, hiện đại và hiệu quả nhất cho Người sử dụng. Chúng tôi luôn sử dụng các biện pháp phù hợp để kiểm duyệt các thông tin trước khi chúng được đăng tải. Tuy nhiên chung tôi không tham gia trực tiếp vào xây dựng sản phẩm của khách hàngDo đó, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do sản phẩm đó gây ra mà không liên quan tới SDK của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận thông tin và đề xuất các phương án giải quyết phù hợp nhất cho các bên nhằm giảm thiểu và khắc phục thiệt hại (nếu có). Các phương án giải quyết bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa bỏ tài khoản vi phạm và/hoặc thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu chúng tôi nhận thấy xung đột đó có dấu hiệu trái Pháp luật.

Chúng tôi có nghĩa vụ hợp tác với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu trong trường hợp Người sử dụng bị cáo buộc có hành vi vi phạm Pháp luật.